โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ หน้าหลัก หน้าสพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนราธิวาส...ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
มัสกะห์ เจ๊ะมะ
แอดมินโรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์

นิพพา ขำเล็ก
โรงเรียนบ้านปลักปลา
ฮายานิง แนหะ
โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
สังกัด   สพป.นราธิวาส เขต 1
ที่อยู่   48หมู่ที่ 4 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้น อ.1(4ขวบ)-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   46หมู่ที่ 7 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
5 Terre
กชพรรณ มณีมาศ
แอดมินเขต สพป.นราธิวาส เขต 1


สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

โรงเรียนวัดโขมง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สพป.นครนายก

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net