โรงเรียนบ้านดือแย หน้าหลัก หน้าสพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนราธิวาส...ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ฟารีด๊ะ หะยีวาจิ
แอดมินโรงเรียนบ้านดือแย

นางสีตีมีเน๊าะ โต๊ะนากายอ
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
จงกล บุญยะวันตัง
โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดือแย
สังกัด   สพป.นราธิวาส เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดือแย หมู่ที่ 4 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดือแย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดือแย
5 Terre
กชพรรณ มณีมาศ
แอดมินเขต สพป.นราธิวาส เขต 1


สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net