โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ หน้าหลัก หน้าสพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนราธิวาส...ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ซารีนา เจ๊ะเงาะ
แอดมินโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ

นพมาศ ติวงษ์
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
พาตีเมาะ สาหะ
โรงเรียนบ้านยือลอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอาตะบือเระ
สังกัด   สพป.นราธิวาส เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ
5 Terre
กชพรรณ มณีมาศ
แอดมินเขต สพป.นราธิวาส เขต 1


สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net