โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ หน้าหลัก หน้าสพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนราธิวาส...ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ฮายานิง แนหะ
แอดมินโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ

ต่วนนูซีฮาน มือกะหามะ
โรงเรียนบ้านปูตะ
พันทิพา ทับทอง
โรงเรียนบ้านสาวอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบูเกะสูดอ
สังกัด   สพป.นราธิวาส เขต 1
ที่อยู่   บ้านบูเกะสูดอ หมู่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส 96170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 6 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้น อนุบาล 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านบูเกะสูดอ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
5 Terre
กชพรรณ มณีมาศ
แอดมินเขต สพป.นราธิวาส เขต 1


สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net