โรงเรียนบ้านจืองา หน้าหลัก หน้าสพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนราธิวาส...ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
นารีย์ มายิ
แอดมินโรงเรียนบ้านจืองา

รอมัลละ หะยียามา
โรงเรียนบ้านตามุง
สารีฟ๊ะ ยูโซะ
โรงเรียนบ้านตันหยง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจืองา
สังกัด   สพป.นราธิวาส เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านจืองา หมู่6 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่6 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านจืองา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านจืองา
5 Terre
กชพรรณ มณีมาศ
แอดมินเขต สพป.นราธิวาส เขต 1


สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

โรงเรียนบ้านบาละ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาย้อย
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net