โรงเรียนเพียงหลวง 18 หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
ภคพร พินทา
แอดมินโรงเรียนเพียงหลวง 18

รัตนา วันหากิจ
โรงเรียนบ้านน้ำแคม
รุ่งทิพย์ ชาวกระลึม
โรงเรียนบ้านท่าลี่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เพียงหลวง 18
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   224/1 หมู่ 1 บ้านนาจาน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   224/1 หมู่ 1 บ้านนาจาน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเพียงหลวง 18

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเพียงหลวง 18
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านอ่างหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเคียน
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net