โรงเรียนบ้านบุฮม หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
สุดาณีย์ พรมขัดจา
แอดมินโรงเรียนบ้านบุฮม

สาเมธ มังคละไชยา
โรงเรียนบ้านกำพี้
กมลวรรณ รัตนะวงศ์
โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุฮม
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   180หมู่ที่7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 -ชั้นประถมศึกษาปี่ที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบุฮม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบุฮม
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านบางจัน
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net