โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
มาริษา วงษ์ดี
แอดมินโรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)

สฎาณุ บุญแสนยศ
โรงเรียนบ้านหนองผำ
ละออ นนทะดี
โรงเรียนบ้านนาเบน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   2/2หมู่10 ต.นาซ่าวอ.เชียงคานจ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-3 ถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2/2หมู่10 ต.นาซ่าวอ.เชียงคานจ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net