โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
กมลชนก สิงมะม่อ
แอดมินโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

ทรงยุทธ กาญจนโกมล
โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ
ธนิสร อินตะนัย
โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   ตั้งอยู่เลขที่ 25 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่เลขที่ 25 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net