โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
สุดาภรณ์ สนธิมูล
แอดมินโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)

ไอลดา เกื้อกูล
โรงเรียนบ้านผาพอด
กมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน
โรงเรียนบ้านเมี่ยง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   406 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   406 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
34 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
12 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
50 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านตาลอก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net