โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
คนิษฐา สายจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

รุ่งทิพย์ ชาวกระลึม
โรงเรียนบ้านท่าลี่
อรอุมา สามารถกุล
โรงเรียนบ้านนาค้อ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่    ม.5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
22 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดนางลือ
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net