โรงเรียนบ้านห้วยตาด หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
อรนารถ สุจิมงคล
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยตาด

ศรัญญา เจริญรัมย์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ศศิธร สอนพรม
โรงเรียนบ้านห้วยพอด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยตาด
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   322 หมู่17 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 99 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   322 หมู่17 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยตาด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยตาด
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองคล้า
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net