โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
วรกาญจน์ ธัญญารักษ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

รัสมี ปรมหิน
โรงเรียนบ้านไผ่โทน
ชมพูนุช บุตรพรม
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านท่าสะอาด
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่    หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด ตำบล : ท่าสะอาด อำเภอ : นาด้วง จังหวัด : เลย รหัสไปรษณีย์ : 42210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด ตำบล : ท่าสะอาด อำเภอ : นาด้วง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านบุฮม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net