โรงเรียนบ้านปากหมาก
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
เหลาทอง ศรีวิเศษ
แอดมินโรงเรียนบ้านปากหมาก

อดุลย์ พุ่มไพจิตร
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
กมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน
โรงเรียนบ้านเมี่ยง
กมลชนก สิงมะม่อ
โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สุพรรณี อดทน
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
พรกมล พลธิรักษา
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากหมาก
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ๑๙๘ หมูมที่๗ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ