โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
ดวงตา โชติแสง
แอดมินโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

นฤมล สุจิมงคล
โรงเรียนบ้านไร่ทาม
พิศมัย ทุมมาลา
โรงเรียนบ้านน้ำพร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขอนแก่นหนองบอน
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   206 ม.8 ถ.มะลิวรรณ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   206 ม.8 ถ.มะลิวรรณ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net