โรงเรียนบ้านท่าข้าม หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
พัชราพร มุงคุณแสน
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าข้าม

ภาคภูมิ นอแสงศรี
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
สาเมธ มังคละไชยา
โรงเรียนบ้านกำพี้

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าข้าม
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   215 หมู่ 6 ต.ชัยพฤกษ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโพนสว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าข้าม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าข้าม
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net