โรงเรียนบ้านกกทอง
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกกทอง

โรงเรียนบ้านนาแขม
โรงเรียนบ้านลาดค้อ
โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
โรงเรียนบ้านหินตั้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกกทอง
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   162
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   162 หมู่ 3 ต.กกทอง. อ.เมือง. จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว