โรงเรียนบ้านกำพี้ หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
สาเมธ มังคละไชยา
แอดมินโรงเรียนบ้านกำพี้

ปิ่นลดา ฮดมาลี
โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
ทรงยุทธ กาญจนโกมล
โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกำพี้
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
40 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย ถึงประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   172 หมู่ 3 ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกำพี้

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกำพี้ ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดเขานางเภา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนอ่าวมะม่วง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net