โรงเรียนบ้านแฝก
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
สมส่วน ดงหงษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านแฝก

สมชาย ยศกลาง
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง
จีรนันท์ ดาประโคน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
จุไรรัตน์ มาตรวังแสง
โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
ดรุวรรณ ศรีศุภร
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
สายพิณ บรรจงรอด
โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแฝก
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ