โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
โรงเรียนบ้านขามเวียน
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จัหวัดนครราชสีมา 30120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จัหวัดนครราชสีมา 30120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ