โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย

โรงเรียนห้วยไหวัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแจ้งน้อย
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   97/5 บ้านหนองแจ้งน้อย ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 บ้านหนองแจ้งน้อย ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ