โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
กัลยานี ประจง
แอดมินโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย

สมทรง แสนดี
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น
อรุณรัศมี พลจันทึก
โรงเรียนบ้านหนองผือ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทองหลางน้อย
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 6
ที่อยู่   บ้านทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
13 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
5 Terre
ธรณัส ศรีปราชญ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 6


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านปากสาน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net