โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยสามขา

โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยสามขา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   บ้านห้วยสามขา หมู่11 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านห้วยสามขา หมู่11 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ