โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร
โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ