โรงเรียนบ้านโนนผักชี
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนผักชี

โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
โรงเรียนบ้านสระตอง
โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด)
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนผักชี
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   บ้านโนนผักชี ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ - ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนผักชี ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ