โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด)
โรงเรียนบ้านกะพี้
โรงเรียนวัดกุดพิมาน
โรงเรียนบ้านครึมม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโค้งตะคร้อ
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโค้งตะคร้อ หมู่ 6 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ