โรงเรียนบ้านหนองสาร หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
ประถม เรียนพงศ์ชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองสาร

สุมิตรา ตะนะคี
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
สัมฤทธิ์ มุมขุนทด
โรงเรียนบ้านหนองพลวง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองสาร
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองสาร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองสาร
5 Terre
กฤษณา พลรักษ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านขอนซุง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านควน
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net