โรงเรียนบ้านหนองพลวง หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
สัมฤทธิ์ มุมขุนทด
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองพลวง

จุฬาลักษณ์ ศิลาเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
ฤทัยรัตน์ เรียงสันเทียะ
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองพลวง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่    หมู่ 3 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด7 จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 3 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองพลวง ,
5 Terre
กฤษณา พลรักษ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนแสงประเสริฐ
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net