โรงเรียนด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนด่านขุนทด

โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
โรงเรียนบ้านโนนตาล
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
โรงเรียนบ้านหนองสาร
โรงเรียนบ้านหนุก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ด่านขุนทด
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   602 หมู่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   602 หมู่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
126 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ