โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 4 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
จิราทิพย์ นนท์ประไพกุล
แอดมินโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

สินีนาฏ ศรีศักดิ์นอก
โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง
นงลักษ์ ศิรินัย
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมชลประทานสงเคราะห์
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   เลขที่1 ม.11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
5 Terre
วิเชียร สุรินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านเกาะนก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนงาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net