โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ไสว จันทา
แอดมินโรงเรียนสระน้ำใสวิทยา

นุชรัตน์ ปราบสูงเนิน
โรงเรียนบ้านนากลาง
เดือนนภา พรมชน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สุเนตร์ ดินจันทึก
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
ศิวาวุธ สุวรรณศรี
โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่
ชญาภา ศรีภูวงศ์
โรงเรียนบ้านคลองดินดำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สระน้ำใสวิทยา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ