โรงเรียนบ้านหนองจอก
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
กานดา นิลมงคล
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองจอก

เรไร คงวัฒนา
โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
ชนิษฐา อุ่นจิตต์พันธุ์
โรงเรียนบ้านหัวป้าง
อภิญญา ดีจันทึก
โรงเรียนบ้านกุดน้อย
หทัยรัตน์ ประดับวงศ์
โรงเรียนคีรีวัฒนา
กมลชนก แสนเยีย
โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองจอก
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ