โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 4 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
นงลักษ์ ศิรินัย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

พัฒน์กมล ธนสิริไพศาล
โรงเรียนบ้านสายชนวน
จินตนา ชูพันธ์
โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตาแก้ว
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   78 ม.8 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   78 ม.8 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ,
5 Terre
วิเชียร สุรินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหนองตาคง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาซ่าว
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net