โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
จิตติมา ลิสันเทียะ
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม

ชฎากัลป์ ชื่นชอบ
โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
นุชรจรี คำทูลตา
โรงเรียนบ้านหินเพิง
สาลิณี สิมอุตร
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
เสาวภา บุญประเสริฐ
โรงเรียนบ้านซับหวาย
นาถวดี โนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาจันทน์หอม
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ