โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเลา
โรงเรียนบ้านซับใต้
โรงเรียนบ้านลำทองหลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บุญบันดาลวิทยานุสรณ์
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 14 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ