โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

โรงเรียนวัดกุดเวียน
โรงเรียนบ้านโศกน้อย
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองแวงพิทยาคม
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   200 หมู่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองแวง ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ