โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์

โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ระดมวิทยานุสรณ์
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   66 ม.11 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   66 ม.11 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
28 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ