โรงเรียน หน้าหลัก หน้า เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัด...
แสงทิพย์ หริ่มต่าย
แอดมินโรงเรียน

อรทัย ภูพานใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยบง
ภวิษย์พร พิมพ์สุวรรณ
โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   
สังกัด   
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
ไร่ งาน ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
คน
จำนวนข้าราชการครู 
คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
คน
อื่น ๆ 
คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน ,


สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สพม.เขต 1(กทม.)
สพม.เขต 2(กทม.)
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
สพม.เขต 21(หนองคาย)
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
สพม.เขต 23(สกลนคร)
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนสังกัด สช.
โรงเรียนสังกัด อปท.

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net