โรงเรียน
จังหวัด...
.
แอดมินโรงเรียน

โรงเรียน
โรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   
สังกัด   
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
ไร่ งาน ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
คน
จำนวนข้าราชการครู 
คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
คน
อื่น ๆ 
คน
รวม 
0 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
3.  ปีงบประมาณ 2561
4.  ปีงบประมาณ 2561
5.  ปีงบประมาณ 2561
6.  ปีงบประมาณ 2561
7.  ปีงบประมาณ 2561
8.  ปีงบประมาณ 2561
9.  ปีงบประมาณ 2561
10.  ปีงบประมาณ 2561
11.  ปีงบประมาณ 2561
12.  ปีงบประมาณ 2561
13.  ปีงบประมาณ 2561
14.  ปีงบประมาณ 2561
15.  ปีงบประมาณ 2561
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
3.  ปีงบประมาณ 2561
4.  ปีงบประมาณ 2561
5.  ปีงบประมาณ 2561
6.  ปีงบประมาณ 2561
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ,

ภาพโรงเรียน

 


สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สพม.เขต 1(กทม.)
สพม.เขต 2(กทม.)
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
สพม.เขต 21(หนองคาย)
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
สพม.เขต 23(สกลนคร)
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนสังกัด สช.
โรงเรียนสังกัด อปท.
อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 11
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่
สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง
สำนักงานเทศบาลทับช้าง
สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net