ณิชาภัทร ราชนิยม
แอดมินโรงเรียนวัดจันทนาราม

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1

5 Terre
นางวันเพ็ญ แพทย์รังษี
โรงเรียนวัดวังเวียน
5 Terre
ฤทัย ฝักเครือ
โรงเรียนบ้านซอยสอง
5 Terre
สุวิมล ชัญพลา
โรงเรียนวัดนาซา
5 Terre
อุรัสยา จันทสิน
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
5 Terre
ปรีชาพล นวนสุทธิ์
โรงเรียนวัดพลับ

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
เมืองจันทบุรีเป็นเมืองเก่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น่าเชื่อว่าเมืองจันทบุรีมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี และเป็นเมืองที่ขอมสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงเมืองพิมาย เพชรบูรณ์ และลพบุรี เพื่อเป็นจุดเผยแพร่ วัฒนธรรมของขอม ไปสู่อาณาจักรทวาราวดี (ศูนย์กลาง คือ บริเวณนครปฐมปัจจุบัน) หัวเมืองเดิมตามศิลาจารึกเรียกว่า ควนคราบุรี ชาวบ้านเรียกว่า เมืองนางกาไว ตามชื่อผู้ครองเมืองตั้งอยู่หน้าเขาสระบาปปัจจุบันเหลือแต่ซากตัวเมืองและซากกำแพงเมือง
 

5 Terre
พรณรงค์ ทรัพย์คง
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดสิงขร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net