ณิชาภัทร ราชนิยม
แอดมินโรงเรียนวัดจันทนาราม
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1

5 Terre
สายชล ทองนวล
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
5 Terre
วัชรา ประมวญ
โรงเรียนวัดโป่งแรด
5 Terre
อุบล เปลี่ยนไธสง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
5 Terre
อัจฉรา เจนการ
โรงเรียนวัดโขมง
5 Terre
นิสารัตน์ เกี้ยงกรแก้ว
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
เมืองจันทบุรีเป็นเมืองเก่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น่าเชื่อว่าเมืองจันทบุรีมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี และเป็นเมืองที่ขอมสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงเมืองพิมาย เพชรบูรณ์ และลพบุรี เพื่อเป็นจุดเผยแพร่ วัฒนธรรมของขอม ไปสู่อาณาจักรทวาราวดี (ศูนย์กลาง คือ บริเวณนครปฐมปัจจุบัน) หัวเมืองเดิมตามศิลาจารึกเรียกว่า ควนคราบุรี ชาวบ้านเรียกว่า เมืองนางกาไว ตามชื่อผู้ครองเมืองตั้งอยู่หน้าเขาสระบาปปัจจุบันเหลือแต่ซากตัวเมืองและซากกำแพงเมือง
 

5 Terre
พรณรงค์ ทรัพย์คง
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net