อัจฉรา เจนการ
แอดมินโรงเรียนวัดโขมง

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1

5 Terre
อุรัสยา จันทสิน
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
5 Terre
นางวันเพ็ญ แพทย์รังษี
โรงเรียนวัดวังเวียน
5 Terre
นิสารัตน์ เกี้ยงกรแก้ว
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
5 Terre
แสงสุรี ฮวนชาตรี
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
5 Terre
พิชญ์ชัญญา ศรีโพนทอง
โรงเรียนบ้านคลองครก

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3) ได้มีการขยายเมืองจันทบุรีจากบ้านลุ่ม ไปอยู่บริเวณ ค่ายเนินวง บริเวณวัดโยธานิมิตรเพื่อเตรียมการป้องกันทัพญวนที่จะยกเข้ามาตีจากทะเลเมืองใหม่มีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการ มีกำแพงล้อมรอบแต่ประชาชนย้ายตามขึ้นมาน้อยส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณบ้านลุ่มเพราะอยู่ติดแม่น้ำสะดวกแก่การคมนาคม ติดต่อค้าขาย ดังนั้น สมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้ย้ายเมืองกลับมายังเมื่องเก่าดั่งเดิม
 

5 Terre
พรณรงค์ ทรัพย์คง
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net