Story By ณิชาภัทร ราชนิยม
แอดมินโรงเรียนวัดจันทนาราม
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1


5 Terre
วิภา แพทย์รังษี
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
5 Terre
อนุรี สาริก
โรงเรียนวัดสิงห์
5 Terre
สุพัฒ ศรีทองคำ
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
5 Terre
ภัธรวดี สุรพิศาลพัฒน์
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
5 Terre
อังคณา ชาติกุล
โรงเรียนวัดเกาะขวาง


พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร เนื่องในโอกาสงานวันครูจันทบุรี วันที่ 16 มกราคม 2562
 


5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนบ้านวังหว้า
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net