Story By วิชาญ เนียมจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งบก
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


5 Terre
ขวัญชนก เจ้ยชุม
โรงเรียนบ้านนำทรัพย์
5 Terre
นิธิมา ทองหมุน
โรงเรียนวัดท่าสะท้อน
5 Terre
สารภี ทองเกลี้ยง
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
5 Terre
สมพร ไชยมุด
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
5 Terre
ดนัย ประจง
โรงเรียนบ้านปากเชียร


คอย ณ บ้านทุ่งบก
เด็กน้อยๆที่รอครูมาช่วยพัฒนา และส่งเสริม ให้พวกเค้าได้เป็นเด็กที่ดีในวันนี้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
 


5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net