Story By วิชาญ เนียมจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งบก
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


5 Terre
อรทัย ยมสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
5 Terre
ราตรี ช่วยนุกูล
โรงเรียนวัดท้ายโนต
5 Terre
เกตกัญญา ชูสุทน
โรงเรียนวัดสระแก้ว
5 Terre
สุพรรณี เรืองศรี
โรงเรียนบ้านนางหลง
5 Terre
พรทิพย์ สวัสดี
โรงเรียนบ้านห้วยหาร


คอย ณ บ้านทุ่งบก
เด็กน้อยๆที่รอครูมาช่วยพัฒนา และส่งเสริม ให้พวกเค้าได้เป็นเด็กที่ดีในวันนี้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
 


5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน
ธรรมะของหลวงปู่ดุลย์

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านปรือวาย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดดงชะพลู
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net