Story By วิชาญ เนียมจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งบก
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


5 Terre
ปัทมาภรณ์ ปานแก้ว
โรงเรียนวัดถลุงทอง
5 Terre
ยินดี สมพูเวช
โรงเรียนบ้านป่าแชง
5 Terre
ฐานิตา แสงกระจ่าง
โรงเรียนบ้านบางด้วน
5 Terre
ศุภลักษณ์ สิงโหพล
โรงเรียนบ้านหนองมาก
5 Terre
สมศักดิ์ ศรีอุทัย
โรงเรียนบ้านด่าน


คอย ณ บ้านทุ่งบก
เด็กน้อยๆที่รอครูมาช่วยพัฒนา และส่งเสริม ให้พวกเค้าได้เป็นเด็กที่ดีในวันนี้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
 


5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173

โรงเรียนวัดพรุพ้อ
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านมะมัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net