Story By วิชาญ เนียมจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งบก
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


5 Terre
สมพร รัตนพันธ์ุ
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
5 Terre
จันทร์เพ็ญ เดชแก้ว
โรงเรียนบ้านเกาะสุด
5 Terre
นววรรณ ลำดับพังศ์
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
5 Terre
กนกวรรณ แก้วนุ่น
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
5 Terre
ศุภรัตน์ คงเซ็น
โรงเรียนบ้านเกยเชน


คอย ณ บ้านทุ่งบก
เด็กน้อยๆที่รอครูมาช่วยพัฒนา และส่งเสริม ให้พวกเค้าได้เป็นเด็กที่ดีในวันนี้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
 


5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนอง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net