Story By ศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ
แอดมินโรงเรียน โคกงามวิทยาคาร
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ขอนแก่น เขต 1


5 Terre
ธัญมล ศรีโคตร
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
5 Terre
พิกุล ผางจันทดา
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
5 Terre
นงลักษณ์ ศรีจันทร์หล้า
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
5 Terre
วิลาวัลย์ พลสัสดี
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
5 Terre
วัลวิภา อ่อนราษฎร์
โรงเรียนบ้านโนนเรือง


การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น /สพป.ขอนแก่น เขต 1
 


5 Terre
เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net