Story By ประสิทธิ์ บุญโยธา
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


5 Terre
จิระประภา รามบุตรดี
โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์)
5 Terre
พวงพยอม วงษ์เพชร
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
5 Terre
จิราภรณ์ วิเศษสิงห์
โรงเรียนบ้านดอนเค็ง
5 Terre
สุกัญญา ชูศรีสิทธิ์
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
5 Terre
กนกปพร ภูมิผักแว่น
โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง


0843020173
 


5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนบ้านจมื่น
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านขาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net