Story By ประสิทธิ์ บุญโยธา
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


5 Terre
ศศิพร นามวิจิตร
โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
5 Terre
รวงทอง คำนกขุ้ม
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
5 Terre
บัณฑิต แสงขามป้อม
โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
5 Terre
จิตรลดา เสาศิริ
โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
5 Terre
มณีวรรณ ลบบำรุง
โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)


0843020173
 


5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net