Story By ประสิทธิ์ บุญโยธา
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


5 Terre
ธนาศักดิ์ ขันทอง
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
5 Terre
ศศิโสม พาชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหินลาด
5 Terre
ธิดารัตน์ ตาปราบ
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
5 Terre
นุชลี ชัยบุญ
โรงเรียนบ้านกุดแคน
5 Terre
วิลาวัณย์ พลสวัสดิ์
โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี


0843020173
 


5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net