ภาวะทุพโภชนาการระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ภาวะทุพโภชนาการจำแนกภาค ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ภาคกลาง
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 35.40%
2.  สพป.สระบุรี เขต 1 34.11%
3.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 31.10%
4.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 30.79%
5.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 30.07%
6.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 29.98%
7.  สพป.ชัยนาท 29.73%
8.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 29.27%
9.  สพป.นนทบุรี เขต 2 29.09%
10.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 28.67%
11.  สพป.สระบุรี เขต 2 28.57%
12.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 28.54%
13.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 28.44%
14.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 28.36%
15.  สพป.ลพบุรี เขต 2 28.12%
16.  สพป.กรุงเทพมหานคร 28.06%
17.  สพป.สมุทรสาคร 27.87%
18.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 27.83%
19.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 27.52%
20.  สพป.สมุทรสงคราม 26.34%
21.  สพป.สิงห์บุรี 26.31%
22.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 25.84%
23.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 25.51%
24.  สพป.สุโขทัย เขต 2 25.27%
25.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 24.97%
26.  สพป.พิจิตร เขต 1 24.69%
27.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 24.64%
28.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 23.87%
29.  สพป.นครปฐม เขต 2 23.75%
30.  สพป.สุโขทัย เขต 1 23.61%
31.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 22.56%
32.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 22.32%
33.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 22.08%
34.  สพป.ลพบุรี เขต 1 21.80%
35.  สพป.นครนายก 21.70%
36.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 21.69%
37.  สพป.อ่างทอง 21.63%
38.  สพป.พิจิตร เขต 2 21.57%
39.  สพป.นครปฐม เขต 1 21.03%
40.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 20.94%
41.  สพป.นนทบุรี เขต 1 19.07%

ภาคตะวันออก
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 27.65%
2.  สพป.จันทบุรี เขต 2 27.46%
3.  สพป.ชลบุรี เขต 2 26.91%
4.  สพป.ระยอง เขต 1 26.63%
5.  สพป.ตราด 26.05%
6.  สพป.ชลบุรี เขต 3 25.53%
7.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 25.36%
8.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 24.89%
9.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 23.95%
10.  สพป.สระแก้ว เขต 2 21.27%
11.  สพป.ระยอง เขต 2 21.19%
12.  สพป.ชลบุรี เขต 1 20.96%
13.  สพป.สระแก้ว เขต 1 19.83%
14.  สพป.จันทบุรี เขต 1 16.60%

ภาคอีสาน
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.อุดรธานี เขต 1 34.51%
2.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 31.08%
3.  สพป.เลย เขต 1 30.69%
4.  สพป.สกลนคร เขต 1 29.50%
5.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 29.31%
6.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 29.21%
7.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 29.16%
8.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 29.13%
9.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 29.09%
10.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 28.56%
11.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 28.29%
12.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 27.74%
13.  สพป.นครพนม เขต 1 27.66%
14.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 27.56%
15.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 27.40%
16.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 27.39%
17.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 27.29%
18.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 26.98%
19.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 26.50%
20.  สพป.บึงกาฬ 26.48%
21.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 26.46%
22.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 26.37%
23.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 26.18%
24.  สพป.นครพนม เขต 2 25.99%
25.  สพป.สกลนคร เขต 3 25.95%
26.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 25.71%
27.  สพป.สกลนคร เขต 2 25.65%
28.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 25.46%
29.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 25.41%
30.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 25.35%
31.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 25.22%
32.  สพป.มุกดาหาร 25.21%
33.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 24.98%
34.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 24.96%
35.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 24.90%
36.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 24.62%
37.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 24.57%
38.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 24.57%
39.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 24.48%
40.  สพป.หนองคาย เขต 1 24.45%
41.  สพป.ยโสธร เขต 1 24.26%
42.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 24.20%
43.  สพป.อุดรธานี เขต 3 23.98%
44.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23.79%
45.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 23.77%
46.  สพป.หนองคาย เขต 2 23.50%
47.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 23.48%
48.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 23.48%
49.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 23.40%
50.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 23.36%
51.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 23.31%
52.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 23.21%
53.  สพป.อำนาจเจริญ 22.74%
54.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 22.68%
55.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 22.53%
56.  สพป.เลย เขต 3 22.43%
57.  สพป.อุดรธานี เขต 2 22.42%
58.  สพป.อุดรธานี เขต 4 22.17%
59.  สพป.เลย เขต 2 21.88%
60.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 21.58%
61.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 21.00%
62.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 20.92%
63.  สพป.ยโสธร เขต 2 20.30%
64.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 19.08%

ภาคเหนือ
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.เชียงราย เขต 3 34.56%
2.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 31.33%
3.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 31.00%
4.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30.79%
5.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 29.62%
6.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 29.24%
7.  สพป.ลำปาง เขต 2 28.59%
8.  สพป.แพร่ เขต 1 28.41%
9.  สพป.เชียงราย เขต 2 27.67%
10.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 27.56%
11.  สพป.ลำปาง เขต 1 26.28%
12.  สพป.เชียงราย เขต 1 26.00%
13.  สพป.เชียงราย เขต 4 25.09%
14.  สพป.น่าน เขต 1 24.61%
15.  สพป.น่าน เขต 2 24.51%
16.  สพป.พะเยา เขต 1 24.44%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 23.73%
18.  สพป.แพร่ เขต 2 23.20%
19.  สพป.ลำปาง เขต 3 23.11%
20.  สพป.พะเยา เขต 2 22.90%
21.  สพป.ลำพูน เขต 1 22.48%
22.  สพป.ลำพูน เขต 2 20.42%
23.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 18.65%

ภาคตะวันตก
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ราชบุรี เขต 1 32.33%
2.  สพป.ตาก เขต 2 31.08%
3.  สพป.ตาก เขต 1 30.66%
4.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 26.36%
5.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 25.36%
6.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 24.55%
7.  สพป.ราชบุรี เขต 2 24.35%
8.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 23.75%
9.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23.47%
10.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 23.46%
11.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 22.06%
12.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 21.47%

ภาคใต้
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 45.61%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 39.94%
3.  สพป.ยะลา เขต 2 37.57%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 36.45%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 2 35.23%
6.  สพป.ภูเก็ต 32.93%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 3 32.89%
8.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 31.55%
9.  สพป.ปัตตานี เขต 1 29.79%
10.  สพป.สงขลา เขต 2 29.22%
11.  สพป.สตูล 29.03%
12.  สพป.ยะลา เขต 3 28.89%
13.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 28.83%
14.  สพป.พัทลุง เขต 1 28.15%
15.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 27.90%
16.  สพป.ชุมพร เขต 2 27.56%
17.  สพป.ตรัง เขต 2 27.30%
18.  สพป.ยะลา เขต 1 27.28%
19.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 26.90%
20.  สพป.พังงา 26.82%
21.  สพป.สงขลา เขต 3 25.31%
22.  สพป.กระบี่ 24.79%
23.  สพป.ตรัง เขต 1 23.78%
24.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 23.60%
25.  สพป.พัทลุง เขต 2 22.19%
26.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 20.93%
27.  สพป.ระนอง 20.24%
28.  สพป.สงขลา เขต 1 19.46%
29.  สพป.ชุมพร เขต 1 17.76%

 
 40.01% - 50.00%
 
 30.01% - 40.00%
 
 20.01% - 30.00%
 
 10.01% - 20.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 45.61%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 39.94%
3.  สพป.ยะลา เขต 2 37.57%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 36.45%
5.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 35.40%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 35.23%
7.  สพป.เชียงราย เขต 3 34.56%
8.  สพป.อุดรธานี เขต 1 34.51%
9.  สพป.สระบุรี เขต 1 34.11%
10.  สพป.ภูเก็ต 32.93%
11.  สพป.ปัตตานี เขต 3 32.89%
12.  สพป.ราชบุรี เขต 1 32.33%
13.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 31.55%
14.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 31.33%
15.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 31.10%
16.  สพป.ตาก เขต 2 31.08%
17.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 31.08%
18.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 31.00%
19.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 30.79%
20.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30.79%
21.  สพป.เลย เขต 1 30.69%
22.  สพป.ตาก เขต 1 30.66%
23.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 30.07%
24.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 29.98%
25.  สพป.ปัตตานี เขต 1 29.79%
26.  สพป.ชัยนาท 29.73%
27.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 29.62%
28.  สพป.สกลนคร เขต 1 29.50%
29.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 29.31%
30.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 29.27%
31.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 29.24%
32.  สพป.สงขลา เขต 2 29.22%
33.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 29.21%
34.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 29.16%
35.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 29.13%
36.  สพป.นนทบุรี เขต 2 29.09%
37.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 29.09%
38.  สพป.สตูล 29.03%
39.  สพป.ยะลา เขต 3 28.89%
40.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 28.83%
41.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 28.67%
42.  สพป.ลำปาง เขต 2 28.59%
43.  สพป.สระบุรี เขต 2 28.57%
44.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 28.56%
45.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 28.54%
46.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 28.44%
47.  สพป.แพร่ เขต 1 28.41%
48.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 28.36%
49.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 28.29%
50.  สพป.พัทลุง เขต 1 28.15%
51.  สพป.ลพบุรี เขต 2 28.12%
52.  สพป.กรุงเทพมหานคร 28.06%
53.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 27.90%
54.  สพป.สมุทรสาคร 27.87%
55.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 27.83%
56.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 27.74%
57.  สพป.เชียงราย เขต 2 27.67%
58.  สพป.นครพนม เขต 1 27.66%
59.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 27.65%
60.  สพป.ชุมพร เขต 2 27.56%
61.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 27.56%
62.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 27.56%
63.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 27.52%
64.  สพป.จันทบุรี เขต 2 27.46%
65.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 27.40%
66.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 27.39%
67.  สพป.ตรัง เขต 2 27.30%
68.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 27.29%
69.  สพป.ยะลา เขต 1 27.28%
70.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 26.98%
71.  สพป.ชลบุรี เขต 2 26.91%
72.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 26.90%
73.  สพป.พังงา 26.82%
74.  สพป.ระยอง เขต 1 26.63%
75.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 26.50%
76.  สพป.บึงกาฬ 26.48%
77.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 26.46%
78.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 26.37%
79.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 26.36%
80.  สพป.สมุทรสงคราม 26.34%
81.  สพป.สิงห์บุรี 26.31%
82.  สพป.ลำปาง เขต 1 26.28%
83.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 26.18%
84.  สพป.ตราด 26.05%
85.  สพป.เชียงราย เขต 1 26.00%
86.  สพป.นครพนม เขต 2 25.99%
87.  สพป.สกลนคร เขต 3 25.95%
88.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 25.84%
89.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 25.71%
90.  สพป.สกลนคร เขต 2 25.65%
91.  สพป.ชลบุรี เขต 3 25.53%
92.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 25.51%
93.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 25.46%
94.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 25.41%
95.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 25.36%
96.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 25.36%
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 25.35%
98.  สพป.สงขลา เขต 3 25.31%
99.  สพป.สุโขทัย เขต 2 25.27%
100.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 25.22%
101.  สพป.มุกดาหาร 25.21%
102.  สพป.เชียงราย เขต 4 25.09%
103.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 24.98%
104.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 24.97%
105.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 24.96%
106.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 24.90%
107.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 24.89%
108.  สพป.กระบี่ 24.79%
109.  สพป.พิจิตร เขต 1 24.69%
110.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 24.64%
111.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 24.62%
112.  สพป.น่าน เขต 1 24.61%
113.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 24.57%
114.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 24.57%
115.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 24.55%
116.  สพป.น่าน เขต 2 24.51%
117.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 24.48%
118.  สพป.หนองคาย เขต 1 24.45%
119.  สพป.พะเยา เขต 1 24.44%
120.  สพป.ราชบุรี เขต 2 24.35%
121.  สพป.ยโสธร เขต 1 24.26%
122.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 24.20%
123.  สพป.อุดรธานี เขต 3 23.98%
124.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 23.95%
125.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 23.87%
126.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23.79%
127.  สพป.ตรัง เขต 1 23.78%
128.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 23.77%
129.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 23.75%
130.  สพป.นครปฐม เขต 2 23.75%
131.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 23.73%
132.  สพป.สุโขทัย เขต 1 23.61%
133.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 23.60%
134.  สพป.หนองคาย เขต 2 23.50%
135.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 23.48%
136.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 23.48%
137.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23.47%
138.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 23.46%
139.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 23.40%
140.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 23.36%
141.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 23.31%
142.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 23.21%
143.  สพป.แพร่ เขต 2 23.20%
144.  สพป.ลำปาง เขต 3 23.11%
145.  สพป.พะเยา เขต 2 22.90%
146.  สพป.อำนาจเจริญ 22.74%
147.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 22.68%
148.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 22.56%
149.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 22.53%
150.  สพป.ลำพูน เขต 1 22.48%
151.  สพป.เลย เขต 3 22.43%
152.  สพป.อุดรธานี เขต 2 22.42%
153.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 22.32%
154.  สพป.พัทลุง เขต 2 22.19%
155.  สพป.อุดรธานี เขต 4 22.17%
156.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 22.08%
157.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 22.06%
158.  สพป.เลย เขต 2 21.88%
159.  สพป.ลพบุรี เขต 1 21.80%
160.  สพป.นครนายก 21.70%
161.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 21.69%
162.  สพป.อ่างทอง 21.63%
163.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 21.58%
164.  สพป.พิจิตร เขต 2 21.57%
165.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 21.47%
166.  สพป.สระแก้ว เขต 2 21.27%
167.  สพป.ระยอง เขต 2 21.19%
168.  สพป.นครปฐม เขต 1 21.03%
169.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 21.00%
170.  สพป.ชลบุรี เขต 1 20.96%
171.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 20.94%
172.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 20.93%
173.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 20.92%
174.  สพป.ลำพูน เขต 2 20.42%
175.  สพป.ยโสธร เขต 2 20.30%
176.  สพป.ระนอง 20.24%
177.  สพป.สระแก้ว เขต 1 19.83%
178.  สพป.สงขลา เขต 1 19.46%
179.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 19.08%
180.  สพป.นนทบุรี เขต 1 19.07%
181.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 18.65%
182.  สพป.ชุมพร เขต 1 17.76%
183.  สพป.จันทบุรี เขต 1 16.60%


พัฒนาโปรแกรมโดย
นายพรณรงค์ ทรัพย์คง

Powered By www.thaieducation.net