ภาวะทุพโภชนาการระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ภาวะทุพโภชนาการจำแนกภาค ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ภาคกลาง
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 26.77%
2.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 25.52%
3.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 24.42%
4.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 23.41%
5.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 23.17%
6.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 22.68%
7.  สพป.สมุทรสงคราม 22.28%
8.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 22.20%
9.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 22.20%
10.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22.11%
11.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 21.97%
12.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 21.43%
13.  สพป.ชัยนาท 21.07%
14.  สพป.สระบุรี เขต 2 20.95%
15.  สพป.สุโขทัย เขต 2 20.89%
16.  สพป.ลพบุรี เขต 2 20.86%
17.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 20.65%
18.  สพป.พิจิตร เขต 1 20.55%
19.  สพป.สมุทรสาคร 20.53%
20.  สพป.นนทบุรี เขต 2 20.31%
21.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 19.74%
22.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 19.47%
23.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 19.34%
24.  สพป.สุโขทัย เขต 1 19.14%
25.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 18.90%
26.  สพป.กรุงเทพมหานคร 18.87%
27.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 18.81%
28.  สพป.นครปฐม เขต 2 18.77%
29.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 18.44%
30.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 18.43%
31.  สพป.ลพบุรี เขต 1 18.39%
32.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 18.35%
33.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 18.13%
34.  สพป.อ่างทอง 17.93%
35.  สพป.สิงห์บุรี 17.67%
36.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 17.50%
37.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 17.49%
38.  สพป.พิจิตร เขต 2 17.49%
39.  สพป.นครนายก 16.87%
40.  สพป.นครปฐม เขต 1 15.91%
41.  สพป.นนทบุรี เขต 1 12.35%

ภาคตะวันออก
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 21.37%
2.  สพป.จันทบุรี เขต 2 20.89%
3.  สพป.ชลบุรี เขต 2 20.27%
4.  สพป.ตราด 20.05%
5.  สพป.ระยอง เขต 1 20.04%
6.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 19.91%
7.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 19.56%
8.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 18.53%
9.  สพป.ชลบุรี เขต 3 16.81%
10.  สพป.สระแก้ว เขต 1 16.50%
11.  สพป.ระยอง เขต 2 16.17%
12.  สพป.สระแก้ว เขต 2 15.57%
13.  สพป.ชลบุรี เขต 1 15.17%
14.  สพป.จันทบุรี เขต 1 13.89%

ภาคอีสาน
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.อุดรธานี เขต 1 24.26%
2.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 23.40%
3.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 23.32%
4.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 22.96%
5.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 22.21%
6.  สพป.สกลนคร เขต 1 21.73%
7.  สพป.นครพนม เขต 1 21.71%
8.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 21.63%
9.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 21.52%
10.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 21.47%
11.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 21.38%
12.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 21.28%
13.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 21.23%
14.  สพป.นครพนม เขต 2 21.07%
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 21.00%
16.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 20.79%
17.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 20.78%
18.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 20.34%
19.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20.30%
20.  สพป.ยโสธร เขต 1 20.29%
21.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 20.25%
22.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 20.25%
23.  สพป.เลย เขต 1 20.25%
24.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 20.11%
25.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 20.08%
26.  สพป.บึงกาฬ 19.94%
27.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 19.81%
28.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 19.78%
29.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 19.73%
30.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 19.72%
31.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 19.63%
32.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 19.56%
33.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 19.45%
34.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 19.43%
35.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 19.30%
36.  สพป.สกลนคร เขต 2 19.14%
37.  สพป.มุกดาหาร 19.13%
38.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 19.12%
39.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 19.11%
40.  สพป.สกลนคร เขต 3 18.99%
41.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 18.93%
42.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 18.70%
43.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 18.62%
44.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 18.61%
45.  สพป.อุดรธานี เขต 3 18.45%
46.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 18.40%
47.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 18.36%
48.  สพป.อุดรธานี เขต 2 18.24%
49.  สพป.หนองคาย เขต 1 18.12%
50.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 17.89%
51.  สพป.อุดรธานี เขต 4 17.69%
52.  สพป.หนองคาย เขต 2 17.53%
53.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 17.49%
54.  สพป.เลย เขต 2 17.44%
55.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 17.44%
56.  สพป.ยโสธร เขต 2 17.25%
57.  สพป.เลย เขต 3 17.24%
58.  สพป.อำนาจเจริญ 16.96%
59.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 16.83%
60.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 16.71%
61.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 16.50%
62.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 16.32%
63.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 16.22%
64.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 14.68%

ภาคเหนือ
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.เชียงราย เขต 3 26.37%
2.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 24.41%
3.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 24.28%
4.  สพป.ลำปาง เขต 2 22.80%
5.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 22.58%
6.  สพป.เชียงราย เขต 1 22.41%
7.  สพป.เชียงราย เขต 2 21.89%
8.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 21.86%
9.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20.42%
10.  สพป.เชียงราย เขต 4 20.01%
11.  สพป.ลำปาง เขต 3 19.92%
12.  สพป.แพร่ เขต 1 19.89%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 19.43%
14.  สพป.แพร่ เขต 2 18.96%
15.  สพป.น่าน เขต 1 18.80%
16.  สพป.พะเยา เขต 1 18.09%
17.  สพป.ลำปาง เขต 1 17.92%
18.  สพป.พะเยา เขต 2 17.76%
19.  สพป.น่าน เขต 2 17.67%
20.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 17.07%
21.  สพป.ลำพูน เขต 1 15.85%
22.  สพป.ลำพูน เขต 2 15.30%
23.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 14.97%

ภาคตะวันตก
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ราชบุรี เขต 1 25.77%
2.  สพป.ตาก เขต 1 24.75%
3.  สพป.ตาก เขต 2 22.37%
4.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 19.72%
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 19.58%
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 19.18%
7.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 19.17%
8.  สพป.ราชบุรี เขต 2 18.46%
9.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 18.02%
10.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 17.79%
11.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 16.47%
12.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 16.19%

ภาคใต้
- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 33.31%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 31.39%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 2 25.64%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 25.24%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 1 25.13%
6.  สพป.ปัตตานี เขต 3 24.92%
7.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 24.82%
8.  สพป.ยะลา เขต 2 23.56%
9.  สพป.ภูเก็ต 23.44%
10.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 21.80%
11.  สพป.ยะลา เขต 1 21.45%
12.  สพป.ตรัง เขต 2 21.37%
13.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 20.96%
14.  สพป.สตูล 20.68%
15.  สพป.สงขลา เขต 2 20.59%
16.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 20.26%
17.  สพป.ยะลา เขต 3 20.17%
18.  สพป.พัทลุง เขต 1 20.07%
19.  สพป.พัทลุง เขต 2 19.16%
20.  สพป.พังงา 18.88%
21.  สพป.กระบี่ 18.70%
22.  สพป.ตรัง เขต 1 18.54%
23.  สพป.สงขลา เขต 3 18.00%
24.  สพป.ชุมพร เขต 2 17.69%
25.  สพป.ระนอง 17.32%
26.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 16.90%
27.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 16.79%
28.  สพป.สงขลา เขต 1 15.34%
29.  สพป.ชุมพร เขต 1 13.42%

 
 มากกว่า 25.01%
 
 20.01% - 25.00%
 
 15.01% - 20.00%
 
 1.00% - 15.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 33.31%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 31.39%
3.  สพป.สระบุรี เขต 1 26.77%
4.  สพป.เชียงราย เขต 3 26.37%
5.  สพป.ราชบุรี เขต 1 25.77%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 25.64%
7.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 25.52%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 3 25.24%
9.  สพป.ปัตตานี เขต 1 25.13%
10.  สพป.ปัตตานี เขต 3 24.92%
11.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 24.82%
12.  สพป.ตาก เขต 1 24.75%
13.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 24.42%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 24.41%
15.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 24.28%
16.  สพป.อุดรธานี เขต 1 24.26%
17.  สพป.ยะลา เขต 2 23.56%
18.  สพป.ภูเก็ต 23.44%
19.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 23.41%
20.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 23.40%
21.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 23.32%
22.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 23.17%
23.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 22.96%
24.  สพป.ลำปาง เขต 2 22.80%
25.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 22.68%
26.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 22.58%
27.  สพป.เชียงราย เขต 1 22.41%
28.  สพป.ตาก เขต 2 22.37%
29.  สพป.สมุทรสงคราม 22.28%
30.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 22.21%
31.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 22.20%
32.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 22.20%
33.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22.11%
34.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 21.97%
35.  สพป.เชียงราย เขต 2 21.89%
36.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 21.86%
37.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 21.80%
38.  สพป.สกลนคร เขต 1 21.73%
39.  สพป.นครพนม เขต 1 21.71%
40.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 21.63%
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 21.52%
42.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 21.47%
43.  สพป.ยะลา เขต 1 21.45%
44.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 21.43%
45.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 21.38%
46.  สพป.ตรัง เขต 2 21.37%
47.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 21.37%
48.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 21.28%
49.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 21.23%
50.  สพป.นครพนม เขต 2 21.07%
51.  สพป.ชัยนาท 21.07%
52.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 21.00%
53.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 20.96%
54.  สพป.สระบุรี เขต 2 20.95%
55.  สพป.จันทบุรี เขต 2 20.89%
56.  สพป.สุโขทัย เขต 2 20.89%
57.  สพป.ลพบุรี เขต 2 20.86%
58.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 20.79%
59.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 20.78%
60.  สพป.สตูล 20.68%
61.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 20.65%
62.  สพป.สงขลา เขต 2 20.59%
63.  สพป.พิจิตร เขต 1 20.55%
64.  สพป.สมุทรสาคร 20.53%
65.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20.42%
66.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 20.34%
67.  สพป.นนทบุรี เขต 2 20.31%
68.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20.30%
69.  สพป.ยโสธร เขต 1 20.29%
70.  สพป.ชลบุรี เขต 2 20.27%
71.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 20.26%
72.  สพป.เลย เขต 1 20.25%
73.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 20.25%
74.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 20.25%
75.  สพป.ยะลา เขต 3 20.17%
76.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 20.11%
77.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 20.08%
78.  สพป.พัทลุง เขต 1 20.07%
79.  สพป.ตราด 20.05%
80.  สพป.ระยอง เขต 1 20.04%
81.  สพป.เชียงราย เขต 4 20.01%
82.  สพป.บึงกาฬ 19.94%
83.  สพป.ลำปาง เขต 3 19.92%
84.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 19.91%
85.  สพป.แพร่ เขต 1 19.89%
86.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 19.81%
87.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 19.78%
88.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 19.74%
89.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 19.73%
90.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 19.72%
91.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 19.72%
92.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 19.63%
93.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 19.58%
94.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 19.56%
95.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 19.56%
96.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 19.47%
97.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 19.45%
98.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 19.43%
99.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 19.43%
100.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 19.34%
101.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 19.30%
102.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 19.18%
103.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 19.17%
104.  สพป.พัทลุง เขต 2 19.16%
105.  สพป.สุโขทัย เขต 1 19.14%
106.  สพป.สกลนคร เขต 2 19.14%
107.  สพป.มุกดาหาร 19.13%
108.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 19.12%
109.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 19.11%
110.  สพป.สกลนคร เขต 3 18.99%
111.  สพป.แพร่ เขต 2 18.96%
112.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 18.93%
113.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 18.90%
114.  สพป.พังงา 18.88%
115.  สพป.กรุงเทพมหานคร 18.87%
116.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 18.81%
117.  สพป.น่าน เขต 1 18.80%
118.  สพป.นครปฐม เขต 2 18.77%
119.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 18.70%
120.  สพป.กระบี่ 18.70%
121.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 18.62%
122.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 18.61%
123.  สพป.ตรัง เขต 1 18.54%
124.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 18.53%
125.  สพป.ราชบุรี เขต 2 18.46%
126.  สพป.อุดรธานี เขต 3 18.45%
127.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 18.44%
128.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 18.43%
129.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 18.40%
130.  สพป.ลพบุรี เขต 1 18.39%
131.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 18.36%
132.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 18.35%
133.  สพป.อุดรธานี เขต 2 18.24%
134.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 18.13%
135.  สพป.หนองคาย เขต 1 18.12%
136.  สพป.พะเยา เขต 1 18.09%
137.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 18.02%
138.  สพป.สงขลา เขต 3 18.00%
139.  สพป.อ่างทอง 17.93%
140.  สพป.ลำปาง เขต 1 17.92%
141.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 17.89%
142.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 17.79%
143.  สพป.พะเยา เขต 2 17.76%
144.  สพป.อุดรธานี เขต 4 17.69%
145.  สพป.ชุมพร เขต 2 17.69%
146.  สพป.น่าน เขต 2 17.67%
147.  สพป.สิงห์บุรี 17.67%
148.  สพป.หนองคาย เขต 2 17.53%
149.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 17.50%
150.  สพป.พิจิตร เขต 2 17.49%
151.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 17.49%
152.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 17.49%
153.  สพป.เลย เขต 2 17.44%
154.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 17.44%
155.  สพป.ระนอง 17.32%
156.  สพป.ยโสธร เขต 2 17.25%
157.  สพป.เลย เขต 3 17.24%
158.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 17.07%
159.  สพป.อำนาจเจริญ 16.96%
160.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 16.90%
161.  สพป.นครนายก 16.87%
162.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 16.83%
163.  สพป.ชลบุรี เขต 3 16.81%
164.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 16.79%
165.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 16.71%
166.  สพป.สระแก้ว เขต 1 16.50%
167.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 16.50%
168.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 16.47%
169.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 16.32%
170.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 16.22%
171.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 16.19%
172.  สพป.ระยอง เขต 2 16.17%
173.  สพป.นครปฐม เขต 1 15.91%
174.  สพป.ลำพูน เขต 1 15.85%
175.  สพป.สระแก้ว เขต 2 15.57%
176.  สพป.สงขลา เขต 1 15.34%
177.  สพป.ลำพูน เขต 2 15.30%
178.  สพป.ชลบุรี เขต 1 15.17%
179.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 14.97%
180.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 14.68%
181.  สพป.จันทบุรี เขต 1 13.89%
182.  สพป.ชุมพร เขต 1 13.42%
183.  สพป.นนทบุรี เขต 1 12.35%


พัฒนาโปรแกรมโดย
นายพรณรงค์ ทรัพย์คง

Powered By www.thaieducation.net