เข้าระบบมากสุด (แอดมินเขต)
5 Terre ชัญญา พรมอ่อน
แอดมิน สพป.นครนายก
เข้าระบบ 989 ครั้ง
5 Terre พัชรี สามารถ
แอดมิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
เข้าระบบ 975 ครั้ง
5 Terre ดวงกมล เรือนงาม
แอดมิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
เข้าระบบ 938 ครั้ง
5 Terre วิวรรธนี เฉลิมทอง
แอดมิน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เข้าระบบ 938 ครั้ง
5 Terre พรพิศ กาญจนีย์
แอดมิน สพป.อำนาจเจริญ
เข้าระบบ 899 ครั้ง

ผู้ Login เข้าใช้งานล่าสุด วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2562

เข้าใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 902 ครั้ง
สหฤทัย​ แสนสม
บุษปภัทร อณวัชวณิช
อนงค์ นูเร
สมคิด ตองสารี
สำราญ น้ำจันทร์
เชาวนิตย์ เพชรบุตร
สำราญ น้ำจันทร์
เครือมาศ บุญธรรม
วรรณภา รุ่งฟ้า
สุพัตรา พรรณวงศ์
รายา ปัญจมานนท์
พรพรรณ พรมปลอด
เข้าใช้ผ่านเครื่องมือถือ 484 ครั้ง
สหฤทัย​ แสนสม
คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
พันศรี บาลโสง
ณัฐญา ยืนยง
วิไล พลอาสา
วิไล พลอาสา
วิไล พลอาสา
คำเลาะ จำเริญจิต
รุ่งนภา มาลัยงาม
คำเลาะ จำเริญจิต
กมลขวัญ หลานน้อย
คำเลาะ จำเริญจิต


เข้าระบบมากสุด (แอดมินโรงเรียน)

5 Terre คำแสน สีผักผ่อง
โรงเรียนบ้านหว้าน
(สพป.อุดรธานี เขต 1)
เข้าระบบ 897 ครั้ง
5 Terre เอื้อน บุญรุ่ง
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
(สพป.สกลนคร เขต 2)
เข้าระบบ 741 ครั้ง
5 Terre จตุรานน เกิดพร้อม
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)
เข้าระบบ 708 ครั้ง
5 Terre สิเรียม ร่มพิมาย
โรงเรียนอัมพวันวิทยา
(สพป.นครราชสีมา เขต 7)
เข้าระบบ 647 ครั้ง


Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.