เข้าระบบมากสุด (แอดมินเขต)
5 Terre พิเชษฐ กันทาหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แอดมิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
เข้าระบบ 997 ครั้ง
5 Terre ดวงพร ศรกล้า
แอดมิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
เข้าระบบ 941 ครั้ง
5 Terre เบญญาภา ชุมเพ็ชร์
แอดมิน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
เข้าระบบ 896 ครั้ง
5 Terre เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมิน สพป.เลย เขต 1
เข้าระบบ 869 ครั้ง
5 Terre สุนันทินี ปลักปลา
แอดมิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
เข้าระบบ 816 ครั้ง


เข้าระบบมากสุด (แอดมินโรงเรียน)
5 Terre คำแสน สีผักผ่อง
โรงเรียนบ้านหว้าน
(สพป.อุดรธานี เขต 1)
เข้าระบบ 890 ครั้ง
5 Terre จตุรานน เกิดพร้อม
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)
เข้าระบบ 695 ครั้ง
5 Terre บวรลักษณ์ มโนวิสุทธ์
โรงเรียนบ้านสายโท 1
(สพป.บุรีรัมย์ เขต 2)
เข้าระบบ 637 ครั้ง
5 Terre สิเรียม ร่มพิมาย
โรงเรียนอัมพวันวิทยา
(สพป.นครราชสีมา เขต 7)
เข้าระบบ 632 ครั้ง
5 Terre สายสุณี คำวาศรี
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
(สพป.ชุมพร เขต 2)
เข้าระบบ 587 ครั้ง

ผู้ Login เข้าใช้งานล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562


Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.