เข้าระบบมากสุด (แอดมินเขต)
5 Terre พิเชษฐ กันทาหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แอดมิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
เข้าระบบ 997 ครั้ง
5 Terre ดวงพร ศรกล้า
แอดมิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
เข้าระบบ 941 ครั้ง
5 Terre เบญญาภา ชุมเพ็ชร์
แอดมิน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
เข้าระบบ 896 ครั้ง
5 Terre เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมิน สพป.เลย เขต 1
เข้าระบบ 865 ครั้ง
5 Terre สุนันทินี ปลักปลา
แอดมิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
เข้าระบบ 816 ครั้ง


เข้าระบบมากสุด (แอดมินโรงเรียน)
5 Terre คำแสน สีผักผ่อง
โรงเรียนบ้านหว้าน
(สพป.อุดรธานี เขต 1)
เข้าระบบ 890 ครั้ง
5 Terre จตุรานน เกิดพร้อม
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)
เข้าระบบ 695 ครั้ง
5 Terre บวรลักษณ์ มโนวิสุทธ์
โรงเรียนบ้านสายโท 1
(สพป.บุรีรัมย์ เขต 2)
เข้าระบบ 637 ครั้ง
5 Terre สิเรียม ร่มพิมาย
โรงเรียนอัมพวันวิทยา
(สพป.นครราชสีมา เขต 7)
เข้าระบบ 632 ครั้ง
5 Terre สายสุณี คำวาศรี
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
(สพป.ชุมพร เขต 2)
เข้าระบบ 578 ครั้ง

ผู้ Login เข้าใช้งานล่าสุด วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

วัชรี ชัยศิริวงษ์
ดอนมัน
ฉัตรชนก การเที่ยง
ฉัตรชนก การเที่ยง
วิไลวรรณ กองสิน
วัดหลวงพรหมาวาส
อรุณศรี อาจวิชัย
บ้านป่าโมง
อรุณศรี อาจวิชัย
บ้านป่าโมง
อรุณศรี อาจวิชัย
บ้านป่าโมง
มาลา ปิ่นแก้ว
ผาแดงวิทยา
สุรีรัตน์ ผิวเหลือง
บ้านปากคะยาง
พรนลัท จารุการ
บ้านคำบาก
อุบลรัตน์ เจ๊ะสะแลแม
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
ฉัตรชนก การเที่ยง
นิโลบล ทองวิเศษ
บ้านหนองไผ่
อรทัย ปวงสุข
บ้านนาไร่
รัตน์วดี อินทะกนก
ร่มเกล้า
ญาณิศา อบเชย
บ้านคำกลิ้ง
เดชา รัตนศรี
วัดบ้านแค
ศศิธร เสนสม
อนุบาลชนแดน
สุดารัตน์ นาวินสันติราษฎร์
ป่าไม้อุทิศ 4
เสกสรรค์ แสนทวีสุข
บ้านขอนแป้น
ทักษิณา ฤทธิ์ไธสง
วัดบ้านเมืองโพธิ์
ชนัดตา ไทยถาวร
สใบทิพย์ เกษแก้ว
บ้านเดื่อ
เบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐ
บ้านเนินจำปา

Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.