การส่งรายการภาวะทุพโภชนาการแยกตามเขตพื้นที่

1.  สพป.กระบี่ 100.0
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100.0
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 100.0
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 100.0
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 100.0
10.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 100.0
11.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 1
13.  สพป.ขอนแก่น เขต 2
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 3
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 4
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 100.0
17.  สพป.จันทบุรี เขต 1
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2 100.0
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 100.0
21.  สพป.ชลบุรี เขต 1 100.0
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2 100.0
23.  สพป.ชลบุรี เขต 3 100.0
24.  สพป.ชัยนาท 100.0
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
26.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
28.  สพป.ชุมพร เขต 1 100.0
29.  สพป.ชุมพร เขต 2 100.0
30.  สพป.ตรัง เขต 1
31.  สพป.ตรัง เขต 2 100.0
32.  สพป.ตราด 100.0
33.  สพป.ตาก เขต 1 100.0
34.  สพป.ตาก เขต 2
35.  สพป.นครนายก 100.0
36.  สพป.นครปฐม เขต 1
37.  สพป.นครปฐม เขต 2 100.0
38.  สพป.นครพนม เขต 1
39.  สพป.นครพนม เขต 2
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 100.0
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 2
42.  สพป.นครราชสีมา เขต 3
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 100.0
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 6
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7
47.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
49.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 100.0
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 100.0
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2
53.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3
54.  สพป.นนทบุรี เขต 1 100.0
55.  สพป.นนทบุรี เขต 2 100.0
56.  สพป.นราธิวาส เขต 1
57.  สพป.นราธิวาส เขต 2 100.0
58.  สพป.นราธิวาส เขต 3
59.  สพป.น่าน เขต 1
60.  สพป.น่าน เขต 2
61.  สพป.บึงกาฬ 100.0
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
63.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 100.0
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1
67.  สพป.ปทุมธานี เขต 2
68.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 100.0
69.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 100.0
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 100.0
71.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 100.0
72.  สพป.ปัตตานี เขต 1 100.0
73.  สพป.ปัตตานี เขต 2
74.  สพป.ปัตตานี เขต 3 100.0
75.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 100.0
76.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 100.0
77.  สพป.พะเยา เขต 1 100.0
78.  สพป.พะเยา เขต 2
79.  สพป.พังงา 100.0
80.  สพป.พัทลุง เขต 1
81.  สพป.พัทลุง เขต 2
82.  สพป.พิจิตร เขต 1 100.0
83.  สพป.พิจิตร เขต 2 100.0
84.  สพป.พิษณุโลก เขต 1
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 100.0
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 100.0
87.  สพป.ภูเก็ต 100.0
88.  สพป.มหาสารคาม เขต 1
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 100.0
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 3
91.  สพป.มุกดาหาร
92.  สพป.ยะลา เขต 1 100.0
93.  สพป.ยะลา เขต 2 100.0
94.  สพป.ยะลา เขต 3 100.0
95.  สพป.ยโสธร เขต 1
96.  สพป.ยโสธร เขต 2 100.0
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
99.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
100.  สพป.ระนอง 100.0
101.  สพป.ระยอง เขต 1 100.0
102.  สพป.ระยอง เขต 2 100.0
103.  สพป.ราชบุรี เขต 1 100.0
104.  สพป.ราชบุรี เขต 2 100.0
105.  สพป.ลพบุรี เขต 1
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2 100.0
107.  สพป.ลำปาง เขต 1
108.  สพป.ลำปาง เขต 2
109.  สพป.ลำปาง เขต 3 100.0
110.  สพป.ลำพูน เขต 1
111.  สพป.ลำพูน เขต 2
112.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
114.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 100.0
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
116.  สพป.สกลนคร เขต 1
117.  สพป.สกลนคร เขต 2
118.  สพป.สกลนคร เขต 3 100.0
119.  สพป.สงขลา เขต 1
120.  สพป.สงขลา เขต 2
121.  สพป.สงขลา เขต 3
122.  สพป.สตูล
123.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 100.0
124.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 100.0
125.  สพป.สมุทรสงคราม 100.0
126.  สพป.สมุทรสาคร
127.  สพป.สระบุรี เขต 1
128.  สพป.สระบุรี เขต 2 100.0
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2
131.  สพป.สิงห์บุรี
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 100.0
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 100.0
135.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 100.0
136.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 100.0
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
138.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 100.0
139.  สพป.สุรินทร์ เขต 2
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 3
141.  สพป.สุโขทัย เขต 1
142.  สพป.สุโขทัย เขต 2 100.0
143.  สพป.หนองคาย เขต 1
144.  สพป.หนองคาย เขต 2
145.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
146.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 100.0
147.  สพป.อ่างทอง 100.0
148.  สพป.อำนาจเจริญ
149.  สพป.อุดรธานี เขต 1
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2 100.0
151.  สพป.อุดรธานี เขต 3
152.  สพป.อุดรธานี เขต 4
153.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 100.0
154.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
155.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 100.0
156.  สพป.อุทัยธานี เขต 2
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 100.0
162.  สพป.เชียงราย เขต 1 100.0
163.  สพป.เชียงราย เขต 2
164.  สพป.เชียงราย เขต 3 100.0
165.  สพป.เชียงราย เขต 4 100.0
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
168.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100.0
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 100.0
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 100.0
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 100.0
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 100.0
177.  สพป.เลย เขต 1
178.  สพป.เลย เขต 2 100.0
179.  สพป.เลย เขต 3
180.  สพป.แพร่ เขต 1
181.  สพป.แพร่ เขต 2
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
184.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
185.  โรงเรียนสังกัด สช.
186.  โรงเรียนสังกัด อปท.

Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.