การส่งรายการภาวะทุพโภชนาการแยกตามเขตพื้นที่

1.  สพป.กระบี่...เปิด x
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร...เปิด x
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1...เปิด x
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2...เปิด x
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3...เปิด x
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4...เปิด x
7.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1...เปิด x
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2...เปิด x
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3...เปิด x
10.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1...เปิด x
11.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2...เปิด x
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 1...เปิด x
13.  สพป.ขอนแก่น เขต 2...เปิด x
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 3...เปิด x
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 4...เปิด x
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 5...เปิด x
17.  สพป.จันทบุรี เขต 1...เปิด x
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2...เปิด x
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1...เปิด x
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2...เปิด x
21.  สพป.ชลบุรี เขต 1...เปิด x
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2...เปิด x
23.  สพป.ชลบุรี เขต 3...เปิด x
24.  สพป.ชัยนาท...เปิด x
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1...เปิด x
26.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2...เปิด x
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3...เปิด x
28.  สพป.ชุมพร เขต 1...เปิด x
29.  สพป.ชุมพร เขต 2...เปิด x
30.  สพป.ตรัง เขต 1...เปิด x
31.  สพป.ตรัง เขต 2...เปิด x
32.  สพป.ตราด...เปิด x
33.  สพป.ตาก เขต 1...เปิด x
34.  สพป.ตาก เขต 2...เปิด x
35.  สพป.นครนายก...เปิด x
36.  สพป.นครปฐม เขต 1...เปิด x
37.  สพป.นครปฐม เขต 2...เปิด x
38.  สพป.นครพนม เขต 1...เปิด x
39.  สพป.นครพนม เขต 2...เปิด x
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 1...เปิด x
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 2...เปิด x
42.  สพป.นครราชสีมา เขต 3...เปิด x
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4...เปิด x
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 5...เปิด x
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 6...เปิด x
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7...เปิด x
47.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1...เปิด x
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2...เปิด x
49.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3...เปิด x
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4...เปิด x
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1...เปิด x
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2...เปิด x
53.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3...เปิด x
54.  สพป.นนทบุรี เขต 1...เปิด x
55.  สพป.นนทบุรี เขต 2...เปิด x
56.  สพป.นราธิวาส เขต 1...เปิด x
57.  สพป.นราธิวาส เขต 2...เปิด x
58.  สพป.นราธิวาส เขต 3...เปิด x
59.  สพป.น่าน เขต 1...เปิด x
60.  สพป.น่าน เขต 2...เปิด x
61.  สพป.บึงกาฬ...เปิด x
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...เปิด x
63.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2...เปิด x
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3...เปิด x
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4...เปิด x
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1...เปิด x
67.  สพป.ปทุมธานี เขต 2...เปิด x
68.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1...เปิด x
69.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2...เปิด x
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1...เปิด x
71.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2...เปิด x
72.  สพป.ปัตตานี เขต 1...เปิด x
73.  สพป.ปัตตานี เขต 2...เปิด x
74.  สพป.ปัตตานี เขต 3...เปิด x
75.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1...เปิด x
76.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2...เปิด x
77.  สพป.พะเยา เขต 1...เปิด x
78.  สพป.พะเยา เขต 2...เปิด x
79.  สพป.พังงา...เปิด x
80.  สพป.พัทลุง เขต 1...เปิด x
81.  สพป.พัทลุง เขต 2...เปิด x
82.  สพป.พิจิตร เขต 1...เปิด x
83.  สพป.พิจิตร เขต 2...เปิด x
84.  สพป.พิษณุโลก เขต 1...เปิด x
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 2...เปิด x
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3...เปิด x
87.  สพป.ภูเก็ต...เปิด x
88.  สพป.มหาสารคาม เขต 1...เปิด x
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2...เปิด x
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 3...เปิด x
91.  สพป.มุกดาหาร...เปิด x
92.  สพป.ยะลา เขต 1...เปิด x
93.  สพป.ยะลา เขต 2...เปิด x
94.  สพป.ยะลา เขต 3...เปิด x
95.  สพป.ยโสธร เขต 1...เปิด x
96.  สพป.ยโสธร เขต 2...เปิด x
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1...เปิด x
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2...เปิด x
99.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3...เปิด x
100.  สพป.ระนอง...เปิด x
101.  สพป.ระยอง เขต 1...เปิด x
102.  สพป.ระยอง เขต 2...เปิด x
103.  สพป.ราชบุรี เขต 1...เปิด x
104.  สพป.ราชบุรี เขต 2...เปิด x
105.  สพป.ลพบุรี เขต 1...เปิด x
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2...เปิด x
107.  สพป.ลำปาง เขต 1...เปิด x
108.  สพป.ลำปาง เขต 2...เปิด x
109.  สพป.ลำปาง เขต 3...เปิด x
110.  สพป.ลำพูน เขต 1...เปิด x
111.  สพป.ลำพูน เขต 2...เปิด x
112.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1...เปิด x
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2...เปิด x
114.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3...เปิด x
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4...เปิด x
116.  สพป.สกลนคร เขต 1...เปิด x
117.  สพป.สกลนคร เขต 2...เปิด x
118.  สพป.สกลนคร เขต 3...เปิด x
119.  สพป.สงขลา เขต 1...เปิด x
120.  สพป.สงขลา เขต 2...เปิด x
121.  สพป.สงขลา เขต 3...เปิด x
122.  สพป.สตูล...เปิด x
123.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1...เปิด x
124.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2...เปิด x
125.  สพป.สมุทรสงคราม...เปิด x
126.  สพป.สมุทรสาคร...เปิด x
127.  สพป.สระบุรี เขต 1...เปิด x
128.  สพป.สระบุรี เขต 2...เปิด x
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1...เปิด x
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2...เปิด x
131.  สพป.สิงห์บุรี...เปิด x
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1...เปิด x
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2...เปิด x
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3...เปิด x
135.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1...เปิด x
136.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2...เปิด x
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3...เปิด x
138.  สพป.สุรินทร์ เขต 1...เปิด x
139.  สพป.สุรินทร์ เขต 2...เปิด x
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 3...เปิด x
141.  สพป.สุโขทัย เขต 1...เปิด x
142.  สพป.สุโขทัย เขต 2...เปิด x
143.  สพป.หนองคาย เขต 1...เปิด x
144.  สพป.หนองคาย เขต 2...เปิด x
145.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1...เปิด x
146.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2...เปิด x
147.  สพป.อ่างทอง...เปิด x
148.  สพป.อำนาจเจริญ...เปิด x
149.  สพป.อุดรธานี เขต 1...เปิด x
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2...เปิด x
151.  สพป.อุดรธานี เขต 3...เปิด x
152.  สพป.อุดรธานี เขต 4...เปิด x
153.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...เปิด x
154.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2...เปิด x
155.  สพป.อุทัยธานี เขต 1...เปิด x
156.  สพป.อุทัยธานี เขต 2...เปิด x
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1...เปิด x
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2...เปิด x
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3...เปิด x
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4...เปิด x
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5...เปิด x
162.  สพป.เชียงราย เขต 1...เปิด x
163.  สพป.เชียงราย เขต 2...เปิด x
164.  สพป.เชียงราย เขต 3...เปิด x
165.  สพป.เชียงราย เขต 4...เปิด x
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1...เปิด x
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2...เปิด x
168.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3...เปิด x
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4...เปิด x
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5...เปิด x
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6...เปิด x
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1...เปิด x
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 2...เปิด x
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1...เปิด x
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2...เปิด x
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3...เปิด x
177.  สพป.เลย เขต 1...เปิด x
178.  สพป.เลย เขต 2...เปิด x
179.  สพป.เลย เขต 3...เปิด x
180.  สพป.แพร่ เขต 1...เปิด x
181.  สพป.แพร่ เขต 2...เปิด x
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1...เปิด x
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2...เปิด x
184.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน...เปิด x
185.  โรงเรียนสังกัด สช....เปิด x
186.  โรงเรียนสังกัด อปท....เปิด x

$SHOWPERMIX2
Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.