รายการทุพโภชนาการที่ยืนยันข้อมูลแล้ว (ล่าสุด)

 

TOP 20
ค่าความสำเร็จการส่งรายการภาวะทุพโภชนา


- เขตพื้นที่ ค่าความสำเร็จ
1.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 103.5%
2.  สพป.ลพบุรี เขต 1 103.2%
3.  สพป.ชัยนาท 103.0%
4.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 102.2%
5.  สพป.เชียงราย เขต 2 101.9%
6.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 101.9%
7.  สพป.ลำปาง เขต 2 101.8%
8.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 101.8%
9.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 101.7%
10.  สพป.นครปฐม เขต 2 101.6%
11.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 101.6%
12.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 101.6%
13.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 101.6%
14.  สพป.พิจิตร เขต 2 101.6%
15.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 101.5%
16.  สพป.พะเยา เขต 1 101.1%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 101.1%
18.  สพป.ลำปาง เขต 1 101.0%
19.  สพป.ชุมพร เขต 1 100.8%
20.  สพป.พะเยา เขต 2 100.7%

Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.