รายการทุพโภชนาการที่ยืนยันข้อมูลแล้ว (ล่าสุด)

 

TOP 20
ค่าความสำเร็จการส่งรายการภาวะทุพโภชนา


- เขตพื้นที่ ค่าความสำเร็จ
1.  สพป.กระบี่ 100.0%
2.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 100.0%
3.  สพป.ชลบุรี เขต 2 100.0%
4.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 100.0%
5.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 100.0%
6.  สพป.ชัยนาท 100.0%
7.  สพป.จันทบุรี เขต 2 100.0%
8.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 100.0%
9.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 100.0%
10.  สพป.ชลบุรี เขต 3 100.0%
11.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100.0%
12.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 100.0%
13.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100.0%
14.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 100.0%
15.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100.0%
16.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 100.0%
17.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 100.0%
18.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 100.0%
19.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 100.0%
20.  สพป.ชลบุรี เขต 1 100.0%

Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.