แอดมินโรงเรียน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

1.บ้านโคกเจริญ
อารีรัตน์ สงวนทรัพย์
2.บ้านทุ่งต่อเรือ
ปราณี ขวัญราช

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net